HİZMETLERİMİZ

Stratejimiz

•Operasyonel olarak güvenlik sağlayıcı ve güvenlik yönetimi becerilerini arttırıcı optimizasyon ve çevre koruma çalışmalarını gerek gemiler için gerek şirket için gerçekleştirmek
•Gemilerin en yüksek seviyede bakımlarını sağlamak
•Geçerli çevre koruma yönetmeliklerine üst düzeyde riayet etmek
•Gemilerin en verimli şekilde çalışmalarını temin etmek
•Rekabetçi finansman kaynaklarına ve düzenlemelerine  ulaşmak
•Filodaki gemi sayısını arttırmak
•Ana kiracılar ile var olan ilişkileri kuvvetlendirmek

Spot markette ballast sürelerini en kısa zamana indirgeyecek verimli gemi işletme stratejilerini sağlamak.

Vizyonumuz

Kuruyük nakliyesi piyasasında küresel varlığını kurmak
Sektordeki oluşan  fırsatlardan yararlanmak için uygun iş modelleri geliştirmek
İnsan, mal güvenliği ve çevre koruma ile ilgili önlemleri almak